กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการบูรณาการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในตำบลม่วงเตี้ย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้รายละเอียด :
    

โครงการบูรณาการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในตำบลม่วงเตี้ย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน การอพยพขนย้ายและช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที