คุณคิดว่าการปฏิบัติงานของ อบต.อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชัาวโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)
   
 
   

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชัาวโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)

- เหมาะสำหรับสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครหรือผู้ที่สนใจ
- สามารถแสกน QR Code เพื่อศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์

 


Slot Deposit Pulsa
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2564