คุณคิดว่าการปฏิบัติงานของ อบต.อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งเหตุความมั่นคง ของ กอ.รมน.
   
 
   

ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งเหตุความมั่นคง ของ กอ.รมน.โทรศัพท์หมายเลข 1374

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564