คุณคิดว่าการปฏิบัติงานของ อบต.อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
 
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ยสรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


Poker Online
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2563