คุณคิดว่าการปฏิบัติงานของ อบต.อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
 
   

 📣📣โปรดชำระภาษีภายในกำหนด🛎

 
🔴จ่าย ช้า มีค่าปรับ และเงินเพิ่ม🔴
 
👉เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
👉ชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564 ( เฉพาะปี 2564 เท่านั้น)
📌 หากไม่ติดต่อชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564 จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ไปยังผู้ค้างชำระภาษี นอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับ  และเงินเพิ่มด้วย  ดังนี้
✅ 1.  ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 10% ของค่าภาษีที่ค้าง
✅ 2. ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20%  ของค่าภาษีที่ค้าง
✅3. ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40%   บวกเงินเพิ่ม 1%  ของค่าภาษีที่ค้าง
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
📞สอบถามเพิ่มเติม กองคลัง 💵องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย
☎️073-330966  กองคลังงานจัดเก็บรายได้

LEXUSBET
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2564