คุณคิดว่าการปฏิบัติงานของ อบต.อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือ กรณีเกิดอัคคีภัยในพื้นที่สวนยางพารา
   
 
   

ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือ กรณีเกิดอัคคีภัยในพื้นที่สวนยางพารา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2564