คุณคิดว่าการปฏิบัติงานของ อบต.อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
   
 
   

 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2564