คุณคิดว่าการปฏิบัติงานของ อบต.อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ปน.ถ.92-071 สาย ริมคลองทำนบฝั่งทิศเหนือหมูที่ 5 บ้านทำนบ ตำบลม่วงเตี้ย
   
 
   

 ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ปน.ถ.92-071 สาย ริมคลองทำนบฝั่งทิศเหนือหมูที่ 5 บ้านทำนบ ตำบลม่วงเตี้ย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2564