คุณคิดว่าการปฏิบัติงานของ อบต.อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
 
 
กำลังแสดงหน้า : 1