คุณคิดว่าการปฏิบัติงานของ อบต.อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
 
กำลังแสดงหน้า : 1