คุณคิดว่าการปฏิบัติงานของ อบต.อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
 
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 82 คน] เมื่อ 10 มี.ค. 2563
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี [อ่าน 81 คน] เมื่อ 10 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1