คุณคิดว่าการปฏิบัติงานของ อบต.อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
 
ความรู้เรื่องหมวกนิรภัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 75 คน] เมื่อ 10 มี.ค. 2563
เข้าใจ PM2.5 ฝุ่นพิษขนาดเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 80 คน] เมื่อ 05 มี.ค. 2563
ความรู้เรื่องอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 89 คน] เมื่อ 07 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4